Om föreningen
Föreningen gamla Elfsborgare, är en fristående förening, som bildades den 9 mars 1942 vars ändamål är att samla "gamla" Elfsborgare till regelbundna och kamratliga samvaron f n c:a 8- 10 gånger om året inklusive någon gemensam resa och eventuella studiebesök. Våra träffar sker huvudsakligen på Borås Arena.

Föreningen följer och stödjer IF Elfsborgs verksamhet och skall, i den mån den kan, bidraga till fördel för IF Elfsborg. Vi följer Elfsborgs verksamhet och utser samt tilldelar pris till årets Elfsborgare, aktiv eller annan som gjort sig förtjänt därav.

Gamla Elfsborgares och Sven Jonassons Minnesfond utdelar årligen ett stipendium till inom IF Elfsborg verksam person med goda ledaregenskaper eller aktiv som bedömes ha goda utvecklingsmöjligheter.

För en årsavgift av 100 kronor och om Du uppfyller kriterier enligt medlemsansökan är Du välkommen i vår gemenskap. Klicka här


För frågor om föreningen

Göran Rydén 033-13 50 49
Bernt Persson 033-25 65 57