Inträdesansökan - Skriv ut
Namn:
Adress:
Postnr:
Postadress:
Personnr:
Telefon:
Medlem i Elfsborg från år:
Aktiv i sektionen:

Sändes till:
Föreningen Gamla Elfsborgare
c/ o Anders Henricson
Brahegatan 9
506 35 Borås

Utdrag ur föreningens stadgar:
§ 1 Föreningens ändamål
Föreningen Gamla Elfsborgare, bildad 9 mars 1942, har till ändamål att samla sina medlemmar till regelbunden kamratlig samvaro minst fyra gånger om året. Den skall, i mån den kan, stödja moderföreningens verksamhet och vara dess medlemmar till stöd och hjälp.

§ 2 Medlemskap

Mom. 1
Medlemskap kan vinnas av varje välfrejdad person som tillhört IF Elfsborg i minst 10 år och fyllt 30 år eller är hedersledamot, innehavare av förtjänsttecknet i guld eller ständig medlem i moderföreningen.

Mom. 2
Förutvarande medlemmar i IF Elfsborg som fyllt 40 år och varit medlem i minst 5 år eller representerat IF Elfsborg i någon idrott kan väljas in som medlem på förslag av föreningens styrelse.